Gruppo elettrogeno Honda GX610

Pomilids vende gruppo elettrogeno Honda GX610 usato in ottime condizioni.